Parkour & Freerunning (2023)

Parkour är att ta sig från punkt A till punkt B på snabbast, smidigaste och effektivaste sätt möjligt. Att leta efter nya vägar och lösningar, att träna upp sin fysiska och psykiska kapacitet och att utvecklas och börja se hinder som möjligheter – det är Parkour!

Anmälan inomhus Anmälan utomhus prova på gratis

Parkour inomhus

Parkour för barn i Stockholm och Huddinge

Vi håller till i gymnastiksalar i Stockholm och Huddinge. Val av tid och plats görs på anmälningssidan. Kurserna består av 12 lektioner á 55 minuter och är lämpliga för barn och ungdomar 6-13 år. Givetvis indelade efter ålder.

Inför terminsstart finns det möjlighet att prova på gratis så ta med en kompis och testa en lektion för att se om parkour är något för dig. Va beredd på att hoppas, klättra och balansera. Kanske blir det även en Vault, Tic tac eller Precision – var redo på allt!

Parkour utomhus

Parkour för barn 6-13 år

Vi håller till i parkourparker, på skolgårdar och andra lämpliga ställen i närheten av våra inomhuslokaler runt om i Stockholm och Huddinge. Val av tid och plats görs på anmälningssidan. Kurserna består av 4-5 lektioner beroende på hur kalendern ser ut. Lektionerna är 55 minuter långa och lämpliga för barn 6-13 år. Givetvis indelade efter ålder.

(Video) The World's Best Parkour and Freerunning

Lokaler i Stockholm och Huddinge

Vi planerar träningar på Södermalm, Kungsholmen, Vasastan, Östermalm, Fruängen, Liljeholmen, Årsta, Alvik, Bromma, Vällingby, Skarpnäck och Stuvsta. Aktuella lokaler syns under anmälningssidan. Aktuella dagar i olika lokaler kan variera mellan terminerna beroende på hur idrottsförvaltningen fördelar lokalerna.

För idrottslärare

Vi besöker skolor inom Stockholm Stad och Huddinge kommun gratis. Arbetar du i en annan kommun och vill att vi besöker din skola behöver du först kontakta idrottsförvaltningen eller fritidsförvaltningen i din kommun och be dom kontakta oss.

Tipsa gärna din idrottslärare samt läs mer om våra samarbeten med skolor.

Läs mer

information-parkour

Hur går en träning till?

Vi börjar med en uppvärmning och går därefter över till dagens tema. Avslutningsvis stretchar vi. Du som förälder får vara med på terminens första och sista lektion. Under resten av lektionerna väntar du utanför salen. För att få ut så mycket som möjligt av träningen är det bra om barnen kommer i tid och har med sig en fylld vattenflaska.

(Video) Best of Parkour and Freerunning

Så vad är parkour?

Det undrade även Sveriges Radio som intervjuade våra ungdomar
Lyssna här

Titta på vår film från en parkourträning

Parkour & Freerunning (4)
upplägg-träning
"Tips! För att bli duktig behöver du träna mycket, därför är det viktigt att du inte tar dig an för stora utmaningar för snabbt. Risken är annars att du skadar dig och inte kan träna alls på ett tag. Så skynda långsamt och lyssna alltid på din kropp samt tränare."

Fem anledningar

Inte övertygad? Här kommer fem anledningar till varför parkour är en bra träningsform.

Gemenskap

Parkouren ger dig en känsla av gemenskap och samhörighet eftersom det finns en stark gemenskap inom parkourvärlden. Den som tränar parkour kallas traceur (kille) eller traceuse (tjej).

Frihet

Parkour är en träningsform som handlar om frihet. Friheten att utforska sin omgivning och använda den som hinder, friheten att röra sig på ett naturligt och rörligt sätt, och friheten att uttrycka sig själv genom rörelse.

En av de stora fördelarna med parkour är att det kan tränas överallt. Du behöver inte någon speciell utrustning eller anläggningar, utan kan träna i vilket område som helst som erbjuder lämpliga hinder, såsom trappor, räcken, muren eller träden. Detta ger dig möjlighet att träna parkour var du än befinner dig, oavsett om du är hemma, på resande fot eller i en ny stad.

Denna frihet att träna överallt gör också att parkour är en träningsform som är tillgänglig för alla, oavsett om du har tillgång till en gym eller inte. Allt du behöver är en öppen sinne och lite kreativitet för att hitta lämpliga hinder att träna på.

(Video) Extreme Parkour and Freerunning

Så om du letar efter en träningsform som ger dig frihet att träna överallt, och som samtidigt utmanar dig på många olika sätt, kan parkour vara en perfekt träningsform för dig.

Styrka

Parkour kan hjälpa dig att öka din styrka och uthållighet i både ben och överkropp.

Kreativitet

Parkourträningen ger dig möjlighet att utveckla din kreativitet och förmåga att lösa problem när du tänker ut och planerar olika sätt att övervinna hinder och utföra olika rörelser och tekniker.

Mental styrka

Parkourträningen kan utveckla din mentala styrka på flera sätt. För det första kan parkour vara en utmaning för dig, både fysiskt och mentalt, och genom att möta och övervinna dessa utmaningar kan du utveckla din mentala styrka och uthållighet.

För det andra kan träning av parkour också hjälpa dig att förbättra din förmåga att fokusera och koncentrera dig, eftersom du måste vara uppmärksam och noga med vad du gör för att undvika skador.

Slutligen kan parkour också hjälpa dig att hantera stress och öka din mentala hälsa genom att fungera som en form av terapi och ge dig en känsla av frihet och självförtroende.

Parkourens historia och rötter

Läs om parkourens historia och vår cheftränares kopplingar till sportens rötter samt vår vår tränare Ahmed Matar – En av världens bästa utövare!

Parkourens historia

Parkour kommer ifrån Frankrike och det franska ordet “parcours” som betyder “resa/färd”. Det är en disciplin där du använder din kropp och elementen i din omgivning för att tar dig över olika hinder under din resa. Att ta sig från A till B genom att springa, hoppa, klättra, rulla, svinga och landa på snabbaste och effektivaste sätt möjligt.

Disciplinen dök officiellt upp i Paris förorter på 90-talet. Förorten Lisses är känd för att vara födelseplatsen för Parkour. Grundare är David Belle, inspirerad av sin pappa Raymond som tjänstgjorde under Vietnamkriget och var en otroligt duktig atlet.

David och vännen Sebastien Foucan utvecklade konsten tillsammans med gruppen Yamakasis. När gruppen senare splittrades stannade David och Sebastien kvar i Frankrike och bildade en annan grupp vid namn “traceurs” (Kazuma, Stephane Vigroux, Thomas Couetdic,.. ) och fortsatte att utvecklade Parkour. Det är från den här tidpunkten som Parkour började bli känd (1998-2000).

Sebastien flyttade senare till Storbritannien och skapade sin egen stil. Han la till volter och döpte om det till Freerunning för att göra det mer internationellt.

(Video) PARKOUR VS POLICE 2023

Vår tränare Ludovic

Ludo som han kallas, började med parkour 1999. Till en början med några vänner utan att behärska grunderna och ibland hoppade de över viktiga steg och förberedelser.

I Frankrike startade de en förening som hette Urban Instinct och började organisera sig samt träna inomhus som komplement till träningarna utomhus.

Efter en tid träffade han Cham Khem, en av 1: a generationens utövare som tränade med grundaren David. Cham presenterade Ludo för Kazuma (en av Davids närmaste vänner och som har följt och tränat med David längst). Från den tidpunkten upptäckte de “the real thing”. Träningarna förbättrades avsevärt och de försöka bibehålla själen från första generationens utövare.

2004 hade efterfrågan blivit så stor att Ludo och hans team började ta in och undervisa egna studenter. Sedan dess har han aldrig riktigt slutat undervisa. Först i Frankrike under några år, därefter i Kuala Lumpur när han flyttade dit 2011 tillsammans med Kazuma. Där startade han Parkour Academy of Malaysia och undervisade barn och vuxna.

När jag flyttade till Sverige 2016 så blev jag riktigt glad över att se hur etablerat parkour har blivit här. Jag ringde och berättade det för David Belle som också blev glad av att höra hur hans rörelse har utvecklats världen över.

Parkour är och kommer att förbli en sport som lär barnen kroppskontroll på ett väldigt roligt och inspirerande sätt. Motorik, balans, styrka, självförtroende och uthållighet är några exempel på vad som tränas utan att man egentligen tänker på att man tränar.

Ahmad Matar

Matar som vi kallar honom är sedan några år tillbaka en av våra tränare. Uppväxt i Gaza kom han till Sverige för att leva sin dröm – att hålla på med parkour på en professionell nivå på heltid. Matar är en av världens bästa parkourutövare och vi är glada att han är en del av vårt tränarteam. Matar betyder regn på arabiska och är motsatsen till hans humör som alltid är glad och solig!

Under 2022 spelade Matar sig själv i föreställningen EXIT PARKOUR som gick på Dramaten.

Följ Matar på Instagram

Matar på instagram

VIKTIGT: Matar har tränat parkour i över ett decennium, försök inte göra hans trick hemma!

(Video) BEST PARKOUR & FREERUNNING | PEOPLE ARE AWESOME

FAQs

Parkour & Freerunning? ›

Map of Tempest Freerunning Academy - Texas Parkour

What is the difference parkour and freerunning? ›

Freerunning is the art of expressing oneself in his or her environment without limitation of movement. It is a martial discipline founded by Sebastien Foucan, who wrote a book on the subject. Parkour is a holistic training discipline that uses movements developed from military obstacle course training.

Why is parkour also called free running? ›

As parkour developed, it developed very strictly into one direction which naturally forced it to develop in another direction. This is why Sébastien Foucan decided to give it more of an international name and called it freerunning.

What does free running do in parkour? ›

Freerunning adds the ability to use different types of flips in the air (such as a standard front flip or a spin flip) or roll on the ground. Each of these are activated by pressing 1 (standard flip), 2 (spin flip), or 3 (roll).

What do you call a person who does parkour? ›

A practitioner of parkour is called a traceur, with the feminine form being traceuse.

Videos

1. STORROR BEST OF Parkour POV Worldwide 🌎
(STORROR)
2. 10 Parkour Tricks for Beginners (Learn Parkour and Freerunning)
(Nick Pro)
3. LEARN PARKOUR & FREERUNNING - Ultimate Tutorial for Beginners
(teamfarang)
4. The World's best Parkour and Freerunning 2022
(Parkour Life Style)
5. World's best Parkour and Freerunning | MONTHLY WINNERS (REUPLOAD 720p)
(TAUBE118)
6. Parkour VS Free Running VS Tricking
(Ronnie Street Stunts)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 03/14/2023

Views: 5780

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.